Den största ostkakan vägde cirka 3129 kg och skapades (2013) av Philadelphia Cream Cheese i USA.