Ordet skola kommer från grekiskans scholê som egentligen betyder fritid.