Mer än en tredjedel av världens rökare är från Kina.